07-320 Małkinia Górna ul. Przedszkolna 3 

3103135
tel 29-745-50-62

gokmalkinia@wp.pl