AKTUALNOŚCI

    

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w proponowanych przez nas przedsięwzięciach z dziedziny Kultury. W roku 2015 nasza placówka znacznie rozszerza ofertę, intensyfikując działania mające na celu odkrywanie i promowanie młodych talentów, które prezentować się będą w cyklach comiesięcznych spotkań pod nazwą „Muzyczne collage”. Będzie to stały element spotkań z młodymi artystami. W trakcie niedzielnych popołudni i wieczorów na scenie GOKiS zarówno w sali jak i na placu występować będą artyści prezentujący różne style, formy i gatunki muzyczne. Do współpracy i prezentacji swojego dorobku zapraszamy osoby z Gminy Małkinia Górna, Ostrowi i kraju, jednakże ukierunkowani jesteśmy na promowanie rodzimych talentów.

W miesiącach letnich tj. od połowy maja do końca sierpnia spotkania te odbywać się będą na placu Ośrodka, na scenie plenerowej i połączone będą ze spotkaniami młodzieży przy grillu.

Kolejną formą stałych spotkań z kulturą będą „Kabaretowe rozmaitości” czyli spotkania z młodymi twórcami kabaretu. Zapraszamy do współpracy młode, wschodzące na tym rynku grupy kabaretowe, które gościć będziemy kilka razy w roku na naszej scenie.

Rok 2015 to także rok kilku rocznic, dlatego też w naszym programie nie zabraknie postaramy się godnie je upamiętnić, nadając im odpowiednią rangę. Z najważniejszych w tym roku, upamiętnimy 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz 35 rocznicę tragicznej śmierci Anny Jantar.

Działalność kół zainteresowań poszerzona będzie o tzw. otwarte spotkania dla wszystkich, podczas których prowadzone będą pogadanki, warsztaty, pokazy, wystawy, degustacje w zależności od rodzaju i kierunków działania koła (np. „Ocalmy od zapomnienia” – spotkanie z twórczością regionalną, pokazy rękodzieła ludowego, warsztaty, wystawa prac lub „Słodkie pomysły na Tłusty Czwartek” - konkurs kulinarny połączony z degustacją produktów

Osoby uczestniczące w zajęciach kół zainteresowań oprócz cotygodniowych spotkań i zajęć tematycznych inicjują różne działania związane z działalnością poszczególnych kół, ale także organizują wystawy i pokazy dla innych placówek. Wszystkie zajęcia prowadzone przez GOKiS są bezpłatne.

W tym roku zamierzamy też utworzyć grupę taneczną Awesome Małkinia.

Casting do grupy Awesome Małkinia. Na terenie każdej ze szkół zostanie zorganizowany casting do grupy reprezentującej Małkinię Górną. Patronat nad grupą obejmie GOKiS oraz Freeway Dance Studio z Ostrowi Mazowieckiej. Podczas castingu będą poszukiwane osoby wykazujące predyspozycje taneczne oraz wyróżniające się zdolnościami rytmicznymi i artystyczną charyzmą. Instruktorzy, a zarazem jurorzy będą mieli do rozdania 30 złotych kart, które upoważnią do dołączenia do grupy Awesome Małkinia.

Casting będzie wyglądał jak tradycyjne zajęcia, podczas których zostaną rozdane karty.

Zajęcia grupy będą odbywały się w poniedziałki o godz. 17:00 oraz w czwartki o godz. 16:00. Castingi odbędą się w pierwszym tygodniu lutego, a zajęcia ruszą od drugiego tygodnia lutego. Przez pierwszy miesiąc odbędzie się drugi etap castingu. Grupa zostanie zredukowana do 20 osób na bazie obserwacji podczas zajęć.

W trakcie przygotowań jest także utworzenie zespołu muzycznego złożonego z utalentowanych dzieci i młodzieży z naszej gminy, którzy w oparciu o pomoc instruktora GOKiS oraz innych muzyków będą przygotowywani do samodzielnych występów muzycznych.

W celu umożliwienia większej ilości chętnych korzystania z bezpłatnych zajęć nauki gry na instrumentach, zmieniamy godziny, w których będzie można w tych zajęciach uczestniczyć. Chętni będą mogli korzystać z pomocy instruktora w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 19:00, a we wtorki, środy i piątki od 12:00 do 16:00.

       Oprócz działalności merytorycznej w roku 2015 poczynimy starania o rozbudowę naszego Ośrodka o salę widowiskową. Zbyt mała powierzchnia, brak specjalistycznych pracowni do zajęć w znacznym stopniu uniemożliwiają nam możliwość rozwoju oraz organizacji imprez i wydarzeń, które można byłoby zorganizować mając odpowiednie warunki lokalowe. Tak więc będziemy starali się o stworzenie możliwości, aby takie rozwiązanie było możliwe i aby móc w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców w dziedzinie Kultury.

        To tylko niektóre z propozycji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na ten rok. Proponujemy także szereg zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcamy do udziału w cotygodniowych zajęciach w kołach zainteresowań oraz sportowych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową oferta w zakładce Kalendarz imprez.
 

Z poważaniem Andrzej Sadowski