AKTUALNOŚCI

    

  Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku.

 

Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów  zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego.

1 marca w Małkini Górnej uhonorowano pamięć o Żołnierzach Wyklętych przyłączając się do ogólnopolskiej akcji zorganizowania biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorami uroczystości byli: Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej wspólnie z Fundacją „Wolność i Demokracja”.

Ideą tych obchodów było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Podczas uroczystości prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz budowy szkoły z językiem polskim w Łanowicach na Ukrainie.

Bieg rozpoczął się o godzinie 12:00 sprzed Urzędu Gminy, skąd uczestnicy w asyście ułanów na koniach wystartowali, aby pokonać trasę o długości 1963, 3926 lub 5889 metrów. Najkrótszy odcinek upamiętniał rok zamordowania ostatniego z Żołnierzy Wyklętych.

Kolejny etap obchodów uroczystości rozpoczął się na scenie na placu Ośrodka. Ułan sygnalista Paweł Szulborski odegrał na trąbce „Ciszę”, aby uczcić pamięć pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Następnie Wójt Gminy Pani Bożena Kordek nagrodziła uczestników biegu pamiątkowymi medalami oraz złożyła serdeczne podziękowania kawalerzystom z X Pułku Ułanów Litewskich działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Zarębskiej i V Pułku Ułanów Zasławskich II Pododdziału Zapasowego z Łosiewic, za uświetnienie obchodów naszych uroczystości, a przybyłym mieszkańcom gminy i uczestnikom biegu podziękowała za udział w obchodach, za wspaniałą postawę i zaangażowanie. Następnie zaprosiła na pokaz sprawności ułanów.

Pokaz, który zaprezentowali kawalerzyści wzbudził ogromny zachwyt oglądających, co przejawiało się gromkimi brawami za dynamiczne i brawurowe pokazy.

Ostatnim elementem obchodów była prelekcja historyczna „Pamięci Żołnierzom Wyklętym” przygotowana i przeprowadzona przez panią Magdalenę Barzyczak.

Po zakończeniu uroczystości Wójt Gminy Pani Bożena Kordek i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Nietubyć złożyli kwiaty na grobach i pomniku Żołnierzy Wyklętych w Glinie. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości. Dziękujemy Policji, Straży Gminnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ułanom a w szczególności panu Antoniemu Nienałtowskiemu, harcerzom z prostyńskiej drużyny „Sokoły”, pani Sylwii Antoniak, panu Andrzejowi Żach oraz pani Magdalenie Barzyczak.