Koło:
Krwiodawstwo w Małkini
Gminny O¶rodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej wspólnie z RCKiK w Warszawie  zapraszaj± Krwiodawców i wszystkich, którzy zechc± oddać krew, a nie maj± ku temu przeciwwskazań. W 2015r Krwiobus czekał będzie na Was na placu GOKiS w dniach: 11 stycznia,  22 marca, 7 czerwca i 4 paĽdziernika. Rejestracja krwiodawców w godz. 09:00 - 13:00. Zapraszamy